header

D. Klein

Obléhaná Olomouc, 1758

Prospectus Metropolis Moraviae versus Orientem

olej na plátně
(Tisková plocha: 1810 x 1390 mm)

Vlastivědné muzeum Olomouc, O 485

Obraz vznikl k poctě účastníků obranných bojů při obléhání Prusy r. 1758
(Burian 59)