header

MAPY / VEDUTY

Pro příznivce historie a dobových vedut, map a grafik můžeme nabídnout kolekci přesných kopií těchto zajímavých historických tisků. Některé motivy jsou vystaveny bez tiskového publikačního povolení, prodej je tedy možný až po souhlasu vlastníka.

Jako faksimile je zde označována nejvyšší dosažitelná úroveň reprodukce originálu. Je tištěna v měřítku 1:1 pigmentovými inkousty na speciální, certifikované archivační papíry bez obsahu kyselin a optických zjasňovačů, odpovídající typově původní předloze. Předpokládaná světlostálost těchto papírů je v interiéru 50–100 let. Mezivýsledky jsou opakovaně konfrontovány s originálem až do stadia ideální vizuální shody.

Reprodukce naproti tomu poskytuje široký záběr formátů, přizpůsobitelných typovým řadám rychlorámů, event. přání zákazníka. V případě výrazně zažloutlých nebo jinak časem značně poškozených originálů je přistoupeno k citlivému restaurování barev a tvaru předlohy. Při tisku je možné použít buď archivní papíry, canvas nebo ekonomickou řadu materiálů, viz nabídka fotoprint.

Ke všem tiskům je přiložen informační štítek s údaji, viz popiska u reprodukce. Ceny jsou uváděny včetně DPH.