header

DTP / PREPRESS / KALIBRACE
Sazba, předtisková příprava

Knížku, katalog, časopis je dneska schopen vysázet s velkou nadsázkou skoro každý. Dodržovat pravidla typografie, respektovat nebo i spoluvytvářet následnou tiskovou a knihárenskou technologii, zpracovat korektně různorodé obrazové předlohy, to i dnes není (jak je často vidět) až taková samozřejmost. Naším cílem je dosáhnout profesně maxima možného, vyhovět požadavkům na rychlost a provést zákazníka všemi úskalími přípravy a tisku publikace.

Disponujeme veškerou potřebnou technikou včetně kalibrovaných monitorů a nátisku, používaný software je Adobe Design Standard a Premium, verze CS3 až CS6.

Spolupracující ofsetové a digitální tiskárny můžou nabídnout všechny polygrafické práce, formáty tisku až do B0, vazbu kalendářů, brožur a knih V1 až V8.