header

Litografie z cyklu Deutschland zur see, které zobrazují lodě německého císařského válečného námořnictva (Kaiserliche Marine) z přelomu 19. a 20. století.
Je použita soudobá klasifikace, převzatá ze zdroje https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaiserliche_Marine
Vzhledem k různému provedení edic tisků je v poli Tisková plocha výjimečně uveden rozměr zobrazení (papíru).

H. Graf
Bitevní loď Kaiser Friedrich III.
chromolitografie
S. M. Kaiser Friedrich III
H. Graf
Bitevní loď Kaiser Wilhelm II.
chromolitografie
S. M. Linienschiff Kaiser Wilhelm II.
H. Graf
Bitevní loď Mecklenburg
chromolitografie
S. M. Linienschiff Mecklenburg
H. Graf
Bitevní loď Weisenburg
chromolitografie
S. M. Linienschiff Weißenburg
H. Graf
Bitevní loď Wörth
chromolitografie
S. M. Linienschiff Wörth
H. Graf
Bitevní loď Zähringen
chromolitografie
S. M. Linienschiff Zähringen
H. Graf
Chráněný křižník Hertha
chromolitografie
S. M. Groser kreuzer Hertha
H. Graf
Chráněný křižník Victoria Luise
chromolitografie
S. M. Uebungsgefchwader
Victoria Luise, Kurfürst Friedrich Wilhelm, Weisenburg
H. Graf
Chráněný křižník Vineta
chromolitografie
S. M. Groser kreuzer Vineta
H. Graf
Dělový člun Iltis
chromolitografie
S. M. Kanonenboot Iltis
H. Graf
Dělový člun Jaguar
chromolitografie
S. M. Kanonenboot Jaguar
H. Graf
Dělový člun Jupiter
chromolitografie
S. M. Hafenschiff Jupiter
H. Graf
Dělový člun Uranus
chromolitografie
S. M. Hafenschiff Uranus
H. Graf
Lehký křižník Gefion
chromolitografie
S. M. Kleiner kreuzer Gefion
H. Graf
Lehký křižník Hela
chromolitografie
S. M. Kleiner kreuzer Hela

H. Graf
Pancéřová loď Baden
chromolitografie
S. M. Linienschiff Baden
H. Graf
Pancéřová loď Hansa
chromolitografie
S. M. Linienschiff Hansa
H. Graf
Pancéřová loď König Wilhelm
chromolitografie
S. M. Schulschiff König Wilhelm in flaggengala
H. Graf
Pancéřová loď Sachsen
chromolitografie
S. M. Linienschiff Sachsen
H. Graf
Pancéřová loď Württemberg
chromolitografie
S. M. Linienschiff Württemberg
H. Graf
Pobřežní bitevní loď Frithjof
chromolitografie
S. M. Küftenpanzerschiff Frithjof
H. Graf
Pobřežní pancéřová loď Ägir
chromolitografie
S. M. Küftenpanzerschiff Ägir
H. Graf
Pobřežní pancéřová loď Beowulf
chromolitografie
S. M. Küftenpanzerschiff Boeowulf
H. Graf
Pobřežní pancéřová loď Heimdall
chromolitografie
S. M. Küftenpanzerschiff Heimdall
H. Graf
Pobřežní pancéřová loď Hildebrand
chromolitografie
S. M. Küftenpanzerschiff Hildebrand
H. Graf
Pobřežní pancéřová loď Odin
chromolitografie
S. M. Küftenpanzerschiff Odin
H. Graf
Pobřežní pancéřová loď Oldenburg
chromolitografie
S. M. Linienschiff Oldenburg
H. Graf
Pobřežní pancéřová loď Siegfried
chromolitografie
S. M. Küftenpanzerschiff Siegfried
H. Graf
Torpédový člun G 108, S 102
chromolitografie
S. M. Torpedoboot G 108
S. M. Torpedoboot S 102