header

N. Vischer / J. A. Komenský

Mapa Moravy, 1680

Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio...

kolorovaný mědiryt
(Tisková plocha: 544 x 422 mm)

Moravská zemská knihovna Brno, Moll-0001.782

Komenského mapa Moravy KMM A2/ KMM A3 (Drápela)
http://mapy.mzk.cz