header

F. V. Horký

Branná, mapa panství, 1817

Mappa der hochfürstll: Lichtensteinischen Herrschaft Goldenstein

kolorovaný mědiryt
(Tisková plocha: 677 x 467 mm)

Moravská zemská knihovna Brno, STMpa-1209.779,6

http://mapy.mzk.cz