header

FOTOPRINT / PASPARTY
Tiskové materiály

Pro přehlednost uvádíme zkl. typologii tisků podle uplatnění tisků:

Kontraktační nátiskideální vzhled tiskoviny se zaručenou barevností podle standartu tisku, určený především pro smluvní partnery
Archivní materiálpapíry bez optických zjasňovačů a rezervou pH, zaručující dlouhodobou světlostálost (udává se až 70 let v interiéru), použití vhodné pro ceněná, trvale vystavená nebo k prodeji určená díla
Fotografický materiálvyšší a střední fotokvalita s kompromisy, bez předpokladu dlouholeté stálosti
Produkční materiálpředpoklad krátké použitelnosti v řádu měsíců, odolnost vůči světlu se neřeší
Materiál pro grafikuspecifické materiály pro grafické a výtvarné záměry

Na všech materiálech je výsledný dojem díky kalibracím naprosto srovnatelný. Drobné odlišnosti jsou způsobeny rozdílným gamutem či jiným odrazem světla u povrchů lesk, mat, výraznější rozdíly jsou pouze u necoatovaných přírodních kartonů.