header

F. Velehradský

Prostějov, 1728

kresba
(Tisková plocha: 0 x 0 mm)

Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 31

Fotoreprodukce, originál nezvěstný