header

anonym

Uherské Hradiště, po 1730

kolorovaná perokresba
(Tisková plocha: 630 x 340 mm)

Archiv města Brna, fond V 3 Knihovna Mitrovského, 16