header

Listina biskupa Zdíka, 1141

rukopis na pergamenu

Jindřich Zdík, biskup olomoucký, přenáší své sídlo k nově postavenému kostelu
sv. Václava a vypočítává statky moravské církve
Národní kulturní památka
Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc,
fond Metropolitní kapitula Olomouc, Pergamenové listiny 1