header

Listina císaře Karla IV., 1376

rukopis na pergamenu

Karel IV., císař římský a král český, uděluje olomouckým měšťanům při nákupu a prodeji zboží
ve Starém Městě pražském stejná privilegia, jako mají brněnští občané
Originál uložen ve Státním okresním archivu Olomouc,
fond Archiv města Olomouce, 33

Zobrazení je výhradně určeno k předvedení možností digitálně zpracovávaných faksimile v systému VedutaArt.
Obrazové soubory není možno kopírovat a dále šířit ani komerčně využívat bez povolení archivu.