header

Císařský otisk Pěnčín na Moravě

Složeno z dílčích mapových listů


(Tisková plocha: 1000 x 1000 mm)

Český úřad zeměměřičský a kartografický, 2283-1

Variabilní výstupní velikost podle požadavků