header

H. Graf

Pobřežní pancéřová loď Oldenburg

S. M. Linienschiff Oldenburg

chromolitografie
(Tisková plocha: 390 x 260 mm)

soukromá sbírka

1884–1919
sešrotována