header

P. Duval

Mapa Českých zemí, 1650?

Carte de Boheme Moravie Silesie et lusace

kolorovaný mědiryt
(Tisková plocha: 533 x 405 mm)

soukromá sbírka